Jun 29, 2022

Đường thi Việt Nam

Vịnh Chú Mèo
Tha Nhân * đăng lúc 09:49:02 AM, Feb 13, 2011 * Số lần xem: 1688
Hình ảnh
#1

Vịnh Chú Mèo

Giả dối xưa nay vẫn chú mèo
Ranh ma quỉ quyệt thích trèo leo
Chẳng hay bắt chuột hay ăn vụng
Lai khéo chụp gà khéo tránh hèo
Vờ vịt hiền nhân ai cũng khoái
Mị lừa quân tử mọi người theo
Đụng vào thực tế cho mà biết
Múa vuốt, nhe nanh, ngoác miệng, khoèo

Tha Nhân
Tết Tân Mẹo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.