Jun 29, 2022

Thơ đấu tranh

Các Giới Vùng Lên
Tha Nhân * đăng lúc 05:13:48 PM, Feb 15, 2011 * Số lần xem: 1708
Hình ảnh
#1

Đồng bào các giới vùng lên nhé
Tiếng gọi non sông đã đến hồi!
Đại học toàn quôc bao khắp chốn
Học sinh cả nước rải cùng nơi
Công nhân, công chức ngưng làm việc
Kỹ nghệ , nông dân ứng đáp lời
Vận chuyển thương thuyền không chạy nữa
Thế là Việt Cộng phải nhường thôi

 

tha Nhân

 

KÊU GỌI TỔNG ĐÌNH CÔNG

 

Đình công toàn quốc tổng đình công
Kêu gọi đồng bào quyết một lòng
Các giới khắp nơi ngưng hoạt động
Mọi người khắp chốn quyết ngồi không
Nông dân cả nước thề im tiếng
Quân Đội phá tan mọi ngục gông
Kỹ nghê công thương ngưng tại chỗ
Nhà nhà đóng cửa chờ xung phong!!

 

Tha Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.