May 27, 2024

Đường thi Việt Nam

Tháng Tư Hoài Cảm
Trần cẩm Thành * đăng lúc 06:35:05 PM, Apr 25, 2024 * Số lần xem: 941
Hình ảnh
#1

 


      Tháng Tư Hoài Cảm


Tháng Tư thương cảm mãi đong đầy
Vận nước trôi theo những đổi thay
Xứ khách khôn khuây đời chiến bại
Quê nhà lạc hướng bóng cờ bay
Biển xanh nổi sóng đoàn tàu  lạ
Con đỏ kêu oan đảng cướp ngày
Người việt năm châu tìm đất sống
Cố hương thân phận kẻ lưu đày.


       Trần cẩm Thành
       4/2023 


 

           

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
30/4 trang sử đau thương
Trần cẩm Thành Apr 25, 2024
Thắp nén hương lòng tạ Tổ Tông
Nồi da xaó thịt nhục non sông
Sông Gianh dấu vết mồi danh vọng
Bến Hải lằn ranh thuyết diệt vong
Bom đạn Đông Tây giày đất Việt
Máu xương Nam Bắc ngập nương đồng
gây mầm băng hoại vùi nhân tính
Trang sử đau thương giống Lạc Hồng.
Trần cẩm Thành 4/2010
Lễ Vuu Lan
Trần cẩm Thành Aug 30, 2023
Vu Lan báo hiếu Tổ Tiên nhà
Cầu Phật mười phương niệm Pháp Hoa
Sáng lực từ bi soi vía khổ
Trải lòng vô lượng độ hồn ma
Cúng dường phẩm vật cho vong đói
Văn tế oan linh thoát chốn tà
Cải hoá ác tâm vào chánh ĐẠO
Gieo mầm Phật tính cõi ta bà.
Trần cẩm Thành -Mùa Vu Lan 2023
Hoạ Bắc phương
Trần cẩm Thành Aug 30, 2023
Vừa cướp vừa la chính giặc Tàu,
Lưỡi bò chín đoạn lấn ao sau.
Ra Tòa bỏ chạy cong đuôi chó,
Ỷ thế làm càn cậy sức trâu.
Chiếm đất di dân trùm bốn biển,
Xuất hàng rải độc khắp năm châu.
Nhân tai Hán cộng đang gieo rắc,
Quốc tế liên minh ác đối đầu.

Trần cẩm Thành Feb 2015

Bài họa 1 Cắt lưỡi bò

Lưỡi bò Hán hóa biển xa Tàu,
Xây đảo làm càn ngụy biện sau.
Trục Mỹ tuần tra vào lãnh hải,
Hạm Tàu lẽo đẽo cụp tai trâu.
Đông tây ủng hộ siêu cường Mỹ,
Hành động ngăn ngừa bợm Á Châu.
Thức tỉnh chư hầu tùng phục Hán,
Thoát Trung đân chủ hướng quay đầu.

Đồ Tư Nghĩa. Nov 10/2015
Họa 2
VÙNG DẬY Toàn dân vùng dậy đuổi quân Tàu,
Đòi lại chủ quyền, lãnh hải sau.
Thân Mỹ đa nguyên còn biển đảo,
Phò Trung độc đảng chịu thân trâu.
Bạch Đằng thủy chiến vùi thây giặc,
Hưng Đạo – Ngô Quyền rạng Á châu. (*)
Đất nước chuyển mình thay đổi vận,
Cộng nô mau tỉnh ngộ quay đầu.
Ngô Văn Giai
Virginia, Nov 11/2015
Họa 3
Kẻ thù truyền kiếp
Kẻ thù truyền kiếp vẫn là Tàu
Cậy sức làm càn trước lẫn sau.
Bảy chín, Tiểu Bình khua võ chó (*)
Mười lăm, Tập Cận vén môi trâu (**)
Lưỡi bò liếm sạch rong rêu biển
Vạn quốc bất bình khắp mấy châu.
Ác giả rồi ra thì ác báo.
Lưới trời chẳng lọt lũ ma đầu.
Uyên Quang
Nov. 11,2015

Họa 4

CHẲNG BAO GIỜ

Truyền thống xa xưa ghét bọn Tàu
Từ ngàn năm trước đến mai sau
Đời nào thương xót giặc phương Bắc
Không thể dung hòa đám chó trâu
Mộng ước bá quyền lan bốn biển
Ý đồ xâm lược trải năm châu
Cho dù chúng lấn miền cương thổ
Dân Việt làm sao chịu cúi đầu !
Trịnh Cơ (Paris)
ngày 12 tháng 11/2015

Bài họa 5
Tầu...
Lú lẫn mới tin cộng sản Tầu
Ân tình câu trước, chửi cha sau
Hàng không mẫu hạm, hàng đồng nát
Hỏa tiễn hành trình, hỏa pháo trâu
Lắp ráp gia công thu bạc cắc
Tham quan lợi ích cuỗm trân châu
Được khen phổng mũi sinh cao ngạo
Một thoáng tiêu ma lũ ác đầu!
Lộc Bắc
Nov 2015
Bài họa 6

Chơi lửa, cháy tay:

Mở mắt nhìn coi lũ rợ Tầu
Thái Bình biển cả tưởng ao sau
Coi khinh lối xóm hơn bèo bọt
Xử tệ dân mình quá ngựa trâu
Hàng độc rắc reo cùng tứ xứ
Đồ gian phân phát khắp năm châu
Rồi đây bốn biển tình huynh đệ
Hợp sức dẹp tan bọn họat đầu,
Kế Đô.

Bài họa 7
Ngoại xâm, nội thuộc

Vừa thoát điếm Tây gặp bợm Tàu,
Tương tàn nội chiến họa ngàn sau.
Gia Long cầu Pháp- tròng nô lệ
Cộng đảng rước Tàu- cổ ách trâu.
Hòn ngọc Viễn đông lồng mộng Hán,
Tham quyền đảng cống dải trân châu.
Hồn thiêng sông núi nung hào kiệt,
Chống ngoại nội gian lũ hoạt đầu .

Đồ sông Vệ. Nov 11/2015
Bài họa 8
DIỆT THÙ CHUNG
Họa

Đồng tâm diệt phỉ,đuổi quân tàu
Dựng lại cơ đồ tươi sáng sau
Khử sạch tham quan phò lũ giặc
Cứu nguy dân tộc thoát thân trâu
Thẳng đường tiến tới cùng Âu Mỹ
Bền chí thi đua với Á Châu
Hoa gấm giang san qui một mối
Không còn thù địch phải