Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Lễ Vu Lan
Trần cẩm Thành * đăng lúc 09:33:11 PM, May 14, 2024 * Số lần xem: 292
Hình ảnh
#1

 

 

              
                   Lễ Vu Lan

 

Vu Lan báo hiếu Tổ Tiên nhà
Cầu phật mười phương niệm Pháp Hoa
Trải lực từ bi soi vía khổ
Phô lòng vô lượng độ hồn ma
Cúng đường phẩm vật cho vong đói
Văn tế oan linh thoát cõi tà
Cải hóa ác tâm tìm giác ngộ
Phát huy phật tính giữa phong ba.
              
 Trần cẩm Thành – Mùa Vu Lan 2023


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
mùa phật đản 2024
Trần cẩm Thành May 14, 2024
Nhân mùa Phật Đản 2024 xin gởi đến quí vị bài
thơ "Vô đề" của Hoà Thượng thầy Viên Minh và Bài hoạ của Trần cẩm Thành.
Vô Đề
Mong tìm Đạo lý giữa Kinh Thư
Chẳng thấy ngay đây pháp vốn như
Đừng mải loay hoay cùng chữ nghĩa
Chớ luôn bép xép với ngôn từ
Vay mượn Phật Kinh xương pháp khí
Học đòi phương tiện tưởng thiền sư
Chỉ cốt buông tay, đừng dính mắc
Tỏ tường thực tại : Đạo bất hư!
Thầy Viên Minh

Bài hoạ "Lãng đãng ngôn từ"

Lãng đãng ngôn từ giảng giải thư
Mịt mờ bóng dáng bến chân như
Điểm tâm vạn pháp quanh tâm điểm
Tráng miệng muôn kinh miệng tráng từ
Tâm tịnh lắng nghe lời vạn vật
Trí buông tự tại hạnh thiền sư
Giả từ ngã chấp lòng thanh thảng
Dòng chảy vô vi : Đạo bất hư.

Trần cẩm Thành - Mùa Phật Đản 2022