Nov 29, 2023

Đường thi Việt Nam

Lễ Vu Lan
Trần cẩm Thành * đăng lúc 05:31:15 PM, Aug 31, 2023 * Số lần xem: 117
Hình ảnh
#1

 

 

              
                   Lễ Vu Lan

 

Vu Lan báo hiếu Tổ Tiên nhà
Cầu phật mười phương niệm Pháp Hoa
Trải lực từ bi soi vía khổ
Phô lòng vô lượng độ hồn ma
Cúng đường phẩm vật cho vong đói
Văn tế oan linh thoát cõi tà
Cải hóa ác tâm tìm giác ngộ
Phát huy phật tính giữa phong ba.
              
 Trần cẩm Thành – Mùa Vu Lan 2023


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.