Jun 24, 2024

Đường thi Trung Quốc

Từ Ô Dạ Đề 慈烏夜啼 • Quạ Hiền Kêu Đêm
Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) * đăng lúc 03:41:15 PM, May 25, 2024 * Số lần xem: 3342
Hình ảnh
#1

 

                         * đăng lúc 07:12:28 PM, Jun 08, 2015 * Số lần xem: 3162

  *

 
Từ Ô Dạ Đề  慈烏夜啼  • Quạ Hiền Kêu Đêm         Từ Ô Dạ Đề   慈烏夜啼  • Quạ Hiền Kêu Đêm慈烏夜啼

慈烏失其母,
啞啞吐哀音,
畫夜不飛去,
經年守故林。
夜夜夜半啼,
聞者為沾襟;
聲中如告訴,
未盡反哺心。
百鳥豈無母,
爾獨哀怨深?
應是母慈重,
使爾悲不任。
昔有吳起者,
母歿喪不臨,
嗟哉斯徒輩,
其心不如禽!
慈烏復慈烏,
鳥中之曾參。


 
Từ Ô Dạ Đề

Từ ô thất kỳ mẫu,
Á á thổ ai âm,
Hoạ dạ bất phi khứ,
Kinh niên thủ cố lâm.
Dạ dạ dạ bán đề,
Văn giả vi triêm khâm;
Thanh trung như cáo tố,
Vị tận phản bộ tâm.
Bách điểu khởi vô mẫu,
Nhĩ độc ai oán thâm?
Ưng thị mẫu từ trọng,
Sử nhĩ bi bất nhâm.
Tích hữu Ngô Khởi giả,
Mẫu một tang bất lâm,
Ta tai tư đồ bối,
Kỳ tâm bất như cầm!
Từ ô phục từ ô,
Điểu trung chi Tăng Sâm.
 
Dịch nghĩa

Quạ hiền lành mất mẹ,
Kêu quà quà ai oán.
Ngày đêm không bay đi đâu,
Cả năm vẫn ở rừng cũ.
Đêm nào cũng kêu vào lúc nửa đêm,
Người nghe vì nó mà lệ ướt vạt áo.
Trong tiếng kêu như than trách,
Chưa thoả lòng được mớm mồi lại cho mẹ,
Trăm loài chim há chẳng không có mẹ sao?
Mà chỉ có mình mi kêu quá sầu thảm?
Hẳn là mẹ mi rất yêu mi,
Làm mi đau buồn khôn xiết.
Xưa có người tên Ngô Khởi,
Mẹ chết không về chịu tang.
Chao ôi lũ đó,
Tấm lòng không bằng loài chim.
Quạ hiền lành, lại quạ hiền lành,
Là những Tăng Sâm trong loài chim.

🌿💛🥀

Bản dịch của Anh Nguyên

Quạ hiền vừa mất mẹ rồi,
‘‘Quà quà’’, kêu tiếng buồn ôi là buồn.
Chẳng bay đi, ở đấy luôn,
Quanh năm vẫn giữ cội nguồn rừng xưa.
Nửa đêm kêu tiếng thảm chưa,
Áo người thấm lệ khi vừa nghe kêu.
Tiếng kêu như muốn tỏ điều:
Chăm nuôi, đền đáp bấy nhiêu chưa vừa.
Trăm loài không có mẹ ư?
Riêng mày thương sót, thật chưa ai bằng.
Niềm thương của mẹ nặng chăng,
Khiến mày sầu khổ chẳng dằn được ư?
Có ông Ngô Khởi thuở xưa,
Mẹ ông khi chết, không đưa đám bà,
Than ôi cái lũ người ta,
Dạ lòng của họ thua xa chim trời.
Quạ hiền, hỡi quạ hiền ơi,
Trong loài chim, chính mày thời Tăng Sâm...


🌿💛🥀

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Con quạ hiền mất mẹ,
"Quạ quạ" kêu thiết tha.
Sớm tối, lỳ một chỗ,
Quanh năm trụ rừng già.
Nửa đêm kêu "quạ quạ",
Nghe mà nước mắt sa.
Kêu để mà tưởng nhớ,
Ơn bú mớm mẹ xưa.
Chim nào không có mẹ,
Riêng mày mãi xót xa.
Hẳn tình mẹ sâu nặng,
Quên làm sao nổi mà.
Chuyện cũ có Ngô Khởi,
Mẹ mất, không về nhà.
Buồn thay lũ người ấy,
So loài chim còn thua.
Quạ hiền! Quạ hiền thảo,
Ngang Tăng Sâm thuở xưa.

Nguồn : ThiVien

⭐️ 🌙 ⭐️

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
++ Từ ô dạ đề ++
Cố Hương May 05, 2024
++

Bài thơ rất hay, người dịch rất chuẩn xác. Vì thấy hay quá nên xin có vài
ý kiến:

Từ ô 慈烏: tên một loại quạ, tương truyền có thể mớm mồi lại cho mẹ khi mẹ
nó yếu không đi kiếm mồi được. Vì vậy được người gọi là Từ ô.

Phản bộ 反哺: đút mồi lại cho mẹ.

Ngô Khởi 吳起: Danh tướng thời Chiến Quốc, người nước Lỗ, không biết năm
sinh, chết năm 381 trước Công Nguyên. Thuở hàn vi, Ngô Khởi đi xa học, cầu
công danh, mẹ chết không về làm ma chay tang tế, bị coi là người bất hiếu.

Tăng Sâm 曾參: người nước Lỗ thời Xuân Thu, học trò của Khổng Tử, nổi danh
có hiếu.

++