Feb 29, 2020

Thơ xướng họa

Thiếu Nữ Ngủ Ngày họa thơ Hồ Xuân Hương - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Aug 25, 2019
Họa thập thủ liên ngâm Rượu Đào Rót Đãi Cố Nhân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jun 14, 2019
Tháng Chạp Buồn & Mối Hận Bao Giờ Giải ? - Tô Thùy Yên - May 25, 2019
Duyên Thơ / Nhịp Cầu Kết Nối Huy Vụ họa - Chiêu Quân - Mar 14, 2019
Lưu Vong Hành & Hận Tát Sao Vơi - Nguyễn Kinh Bắc & Sài Môn Chủ Nhân - Dec 03, 2018
Ba Bài Thơ Họa - Phạm Đức Quý - Sep 03, 2018
Thơ Xướng Họa Hàn Thiên Lương & Ngọc Bội Dưới Trời Thu Ly Hương - Hàn Thiên Lương - Sep 03, 2018
Kết Ước Thân họa thi khúc Mai Phục - Sông Cửu - Aug 16, 2018
Hành Giả Ca / Hồ Ly Khúc - Sông Cửu - Jul 22, 2018
Nhớ Mùa Phượng Cũ / Lòng Anh Cũng Thế - Lệ Hoa Trần - Jul 20, 2018
Ta Đốt Cô Đơn / Ướp Lạnh Phù Hư - Sông Cửu - Jul 10, 2018
Tửu Nguyệt Sầu / Túy Tiêu Khúc - Sông Cửu - Jul 02, 2018
Chiều Liêu Trai - Ngô Đình Chương & Hồ Công Tâm - Ngô Ðình Chương - Jun 29, 2018
Qua Đèo Ngang Nhớ Bà Huyện Thanh Quan - Hoàng Trinh & Huệ Thu - Jun 27, 2018
Muốn Làm Thằng Cuội- Tản Đà/Kính họa Lý Đức Quỳnh - Lý Đức Quỳnh - Jun 27, 2018
Tấm Gương Bình Thuận / Huệ Thu & Ly Châu họa - Ngô Ðình Chương - Jun 22, 2018
​ Hãy Vùng Lên - Bửu Tùng - Jun 13, 2018
Vườn Thơ Tao Ngộ Thiền Sư Xóm Núi, Cao Mỵ Nhân, Phương Hoa - Nhiều Tác Giả - Jun 10, 2018
Đổ Lệ/ Phách Gọi Hồn Thiêng/ Vào Trận Cuối Cùng - Ngô Ðình Chương - Jun 10, 2018
Nỗi Lòng - Nhiều Tác Giả - Jun 10, 2018
Chùm Thơ Xướng Họa của Huy Vụ - Huy Vụ - Jun 01, 2018
Thơ xướng hoạ: Hồ Công Tâm, Cao Mỵ Nhân, - Hồ Công Tâm - Jun 01, 2018
Tứ Tuyệt Hồi Đáp Chị Huệ Thu - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 31, 2018
Cấm Yêu… / Tình Điên 6 - Sông Cửu - May 30, 2018
Thơ Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961) HCT họa Tiễn Biệt Người Tình/Tình Tuyệt Vọng - Hồ Công Tâm - May 28, 2018