May 22, 2024

YouTube

Dân oan trần truồng chặn xe đại biểu quốc hội/Tha Nhân cảm tác khi thấy video
Không biết tên tác giả * đăng lúc 06:13:16 PM, Jun 11, 2020 * Số lần xem: 1246

VN : Dân oan trần truồng biểu tình chặn xe đại biểu QH kêu oan  CLIP CHẤN ĐỘNG: dân chúng bị cướp nhà cướp đất phải trần truồng chặn xe đại biểu quốc hội kêu gào”quốc hội ơi cứu tôi 

ĐẸP MẶT!

Ối chao đẹp mặt quá như ri

Trí tuệ đỉnh cao đến thế ni!!

Khốn khổ kêu oan phải ở lỗ

Nhục nhằn khiếu kiện chẳng mặc gì

Van nài than khóc rồi quên lãng

Lạy lục cầu xin đáng kể chi

Đạo đức nhân văn quăng sọt rác

Cởi chuồng loã thể cũng can gì!!

 

Tha Nhân cảm tác khi thấy video trên!

Camthành Jun 9, 2020

https://www.youtube.com/embed/Bl0YFBAscX8?fbclid=IwAR0cTqeCbNxCJ1zGnG9O3vcVxJrB3Iz9kl0DLghMfos2CVnloaJKSk-OQq0 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.