Jul 22, 2024

Thơ xướng họa

Sài Môn Vô Tranh & Động Lòng
Huệ Thu & Huy Vụ * đăng lúc 02:11:29 AM, May 25, 2024 * Số lần xem: 264
Hình ảnh
#1

 

                
 
    
          

 SÀI MÔN VÔ TRANH
(Bài xướng)

Cổng củi vườn Thu thích nắng mưa
Trong ngoài ngó thấy mấy song thưa
Rung chuông rụng giọt sương ban sáng
Mở khóa rời tia nắng xế chưa
Lòng muốn là sông không có sóng
Thơ mong như biển chẳng chi bờ
Ở đây mà tưởng trời Đâu Suất
Mặc sức tình ai đến thả thơ

SMCN

*****

ĐỘNG LÒNG
(Bài họa)

Cửa Sài đón gió lại nghinh mưa (*)
Thấp thoáng lưng trời bóng nhạn thưa
Chén đợi người còn quên với nhớ
Thơ mời bạn đã hoạ hay chưa
Siêng bơi biển lớn đâu nề sóng
Ráng lội sông sâu sớm cập bờ
Đồng khí đồng thanh thời tụ hội
Động lòng nghiên bút lại đòi thơ.

HV 21/07/23


(*) Sài môn: Cửa củi, ý nói nhà nghèo


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.