Feb 27, 2021

Thơ xướng họa

Tiễn Huệ Thu / Còn Gì Vui Hơn
Tường Linh * đăng lúc 01:32:16 AM, Feb 22, 2016 * Số lần xem: 1045
Hình ảnh
#1

 Tiễn Huệ Thu

Sơ ngộ mà như đã cố nhân
Phố xưa hạnh kiến thỏa duyên phần ......
Hồn hoa Ðà Lạt sầu hưng, phế
Men rượu Sài Gòn đắng ảo, chân
Chín khúc đoạn trường phai cổ nguyệt
Năm vần bào ảnh lạc tinh vân
Luyến lưu, khẽ mượn câu tương biệt :
“Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần” (*)

 Sài Gòn, 7 – 3 – 2005
(27 tháng Giêng Ất Dậu)
 Tường Linh

(*) Ðường thi Trung Hoa


 


Huệthu Kính Ha:
Còn Gì Vui Hơn

Gì vui hơn được gặp thi nhân,
Quen biết lòng phơi phới bội phần,
Chữ lợi, chữ danh là chữ ảo
Tình thơ, tình chữ... mới tình chân.
Mỗi khi nghĩ tới lầu Hoàng Hạc,
Lại muốn tìm về đóa bạch vân.
Mới biết từ xưa duyên với nợ,
Ngàn trùng ngăn ngắt đám mây Tần.

Dalat, 15- 03- 2005
Huệ Thu

Kết quả hình ảnh cho Hoa Mai tranh vẽ images

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.