Jun 05, 2020

Thơ xướng họa

Sài Môn Vô Tranh / Thu Mong Đợi
Ngân Sơn & Huệthu * đăng lúc 09:33:19 AM, May 27, 2015 * Số lần xem: 2028
Hình ảnh
#1

 

 

Đây Sài Môn Tệ Xá
 
Cổng củi vườn Thu thích nắng mưa
Trong ngoài, ngó, thấy mấy song thưa....
Rung chuông rụng giọt sương ban sáng
Mở khóa rời tia nắng xế trưa...

Lòng muốn là sông không có bến
Thơ mong như biển chẳng chi bờ
Ở đây mà tưởng trời Đâu Suất
Mặc sức tình ai đến thả Thơ!


Sài Môn Chủ Nhân 

Bài họa:

Thu Mong Đợi 

Thánh thót vườn thu những giọt mưa 
Hiên ngoài tiếng lá rụng lưa thưa 
Heo may lành lạnh lùa trong nắng 
Khóm huệ hương nồng tỏa giữa trưa

Là cả trời thu đã đợi chờ 
Như thuyền viễn xứ nhớ mong bờ 
Sơn khê mấy dặm trường quan tái 
Hồn vẫn còn vướng vấn với thơ 

Ngân Sơn

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.