Jul 22, 2024

Tác giả

Kha Tiệm Ly
Hình ảnh
#1
#2
#3
 

  
 Tác giả Kha Tiệm Ly  
Tên thật: Thái Quốc Tế  
Địa chỉ:  99/5 Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang   
ĐT: a/. 0987 701 952  -  b/.  01229 880 310   
Email: khatiemly@gmail.com  

KHA TIỆM LY Tên thật: THÁI QUỐC TẾ Quê quán: Mỹ Tho, Định Tường Cựu giáo sư Việt Văn, Hán Văn Cựu Sĩ Quan Pháo Binh QLVNCH Các bút hiệu : Lam Kha, Vũ Chương, Liêu Tần Chương, Thái Quốc Tế và từ 2008 là KHA TIỆM LY. Sáng tác: Truyên ngắn, các thể loại thơ, phú, tiểu phẩm và bình luận Văn Học. Cộng tác với nhiều báo chí, website khắp nơi.

 
 

.

.

99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Tel: 0987 701 952 - 01229 880 130
Email:
khatiemly@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Kha Tiệm Ly:

LA SÁT PHU NHÂN - Truyện ngắn - Jun 27, 2024
ĐỐI DIỆN CUỘC ĐỜI / TỰ TẠI - Thơ xướng họa - Jun 10, 2024
Hùng ca Quang Trung – Kha Tiệm Ly - Thơ mới hiện đại VN - Feb 18, 2024
Hàn Sĩ Nghinh Xuân Phú - Phú - Feb 05, 2024
Con Cua - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2023
Tự Trào Phú - Phú - Mar 27, 2023
Sắc Tài Thán Phú - Phú - Sep 09, 2022
Tóc Con Giờ Đã Hoa Râm - Thơ mới hiện đại VN - Jan 11, 2022
Uống Rượu Với La Hán - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2021
Có Một Đất Nước - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2021
Một Vùng Ký Ức - Thơ mới hiện đại VN - Jun 04, 2021
Nhớ Quá Hò Cấy Lúa - Tùy bút - Bút ký - May 17, 2021
Nói Chuyện Với Cửa Mình - Thơ mới hiện đại VN - Apr 19, 2021
Bao Công Xử Án - Truyện ngắn - Apr 08, 2021
Uống Rượu Với Donald Trump - Thơ mới hiện đại VN - Feb 03, 2021
Ngày Mẹ Theo Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 12, 2020
Văn Tế Đại Thi Hào Nguyễn Du - Phú - Jul 01, 2020
Giã Biệt - Thơ mới hiện đại VN - Jun 01, 2018
Ta Nợ Em Rồi - Thơ mới hiện đại VN - May 15, 2018
Uống Rượu Với Thái Lan - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2018
Uống Rượu Với Obama - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2018
Văn Tế Tử Sĩ Gạc Ma - Phú - Mar 19, 2018
Uống Rượu Với Phan Thanh Giản - Thơ mới hiện đại VN - Mar 09, 2018
Văn Điếu Tham Quan - Phú - Jan 26, 2018
Hận Nam Quan - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2018
Một Mùa Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Dec 27, 2017
Thất Chí Ca - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2017
Uống Rượu Với Bụi Đời - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2017
Vong Quốc Hành - Đường thi Việt Nam - Aug 03, 2017
Trường Sa Tâm Thư Phú - Phú - Jul 17, 2017
Tráng Sĩ Hành - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2017
Bài Thơ Tình Cuối Cùng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 08, 2017
Uống Rượu Với La Hán - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2017
Trách Mẹ Âu Cơ - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2017
Một Vùng Ký Ức Kha Tiệm Ly - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2017
Tình Say - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2017
Tình Cát - Thơ mới hiện đại VN - Apr 27, 2017
Hoàng Sa Tiếu Ngạo Phú - Phú - Apr 25, 2017
Giã Biệt - Thơ đấu tranh - Apr 18, 2017
Ngày Mẹ Theo Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2017
Uống Rượu Với Phàn Khoái - Thơ mới hiện đại VN - Apr 09, 2017
Tóc Con Giờ Đã Hoa Râm - Thơ mới hiện đại VN - Dec 31, 2015
Có Đáng Khóc Không Em? - Thơ mới hiện đại VN - Jul 22, 2015
Hùng Ca Quang Trung - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2015
Khi Mà - Thơ đấu tranh - Apr 01, 2015
Văn Thơ Đại Cồ Việt - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2015
Nhớ Vợ (2) / Rượu Tình / Xin Trả Lại Người - Đường thi Việt Nam - Mar 25, 2015
Thăng Long Còn Đó - Thơ mới hiện đại VN - Mar 25, 2015
Văn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 25, 2015
HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ - Phú - Mar 24, 2015