Dec 04, 2022

Thơ xướng họa

Đừng Sợ / Khó Quá
Hà Thượng Nhân & Huệ Thu * đăng lúc 01:08:54 AM, Oct 29, 2015 * Số lần xem: 1326
Hình ảnh
#1

 

Đừng Sợ
bài xướng


Tuy chẳng môn đồ của Khổng Khưu
Kinh thi còn rộn tiếng thư cưu
Vô vi thật khó mà vô tướng
Bất oán làm sao dễ bất vưu .....
Khẳng khái có ngàn câu chính khí
Tài hoa còn mấy tiếng phong lưu
Bạn ngàn dặm đó vì ta nhé
Chớ sợ thương nhau bán áo cừu (*)

Huệ Thu


(*) Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

 thơ  Lý Bạch - Tương tiến Tử

                    

Hà Thượng Nhân họa :
Khó Quá


Thế sư họ Khổng húy là Khưu
Vang vọng kinh thi mấy tiếng Cưu
Khó thể hữu hình không hữu hoại
Dễ gì vô oán lại vô vưu
Câu thơ hoài cảm đầy bi hận
Dòng nước Trường Giang mặc khứ lưu
Ta vẫn là ta năm tháng rộng
Mặc ai phì mã với khinh cừu.


Hà Thượng Nhân


Cung Diễm họa:


Nho học chưa từng đến cửa Khưu
Hà châu ngao ngán tiếng chim cưu
So tơ vui bởi vài câu lý
Gieo vận buồn cho một chữ vưu
Văn Vũ mơ hoài cơn huyễn mộng
Giang hồ ôm mãi giấc phiêu lưu
Vì thơ cũng bởi vì ai đó
Thục nữ nên ta mới hảo cừu.


Cung Diễm 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.