Aug 15, 2020

Hát nói - Ca trù

Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:16:13 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2671
Chơi xuân kẻo hết xuân đi (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Gẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật,
Đã sinh người lại hạn mấy năm.
Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc!
Lại mang lấy lợi danh vinh nhục,

Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan.
E đến khi hoa rữa trăng tàn,

Xuân một khắc dễ nghìn vàng đổi chác!
Tế suy vật lý tu hành lạc,
An dụng phù danh bạn thử thân,
Song bất nhân mà lại chí nhân,
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy.
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy,
Nếu không chơi thiệt ấy ai bù!
Nghề chơi cũng lắm công phu.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.