May 31, 2020

Cổ thi Việt Nam

Trách đời
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:55:03 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2536
Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Chớ thấy người thương, bỗng hở hăm (hăm hở),
Phải xem cho kĩ kẻo mà lầm.
Chẳng ưa, thoắt chốc ra hờn mát,
Không luỵ, càng nhiều tiếng nói xâm (chọc).
Tưởng nỗi nhân tình mà ghét độc,
Nghĩ trong thế cục những cười thầm.
Thôi thôi chẳng nói chi cho lắm,
Vốn hễ ân thâm, oán cũng thâm.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.