Jan 29, 2020

Hát nói - Ca trù

Bài ca ngất ngưởng
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:31:30 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 3474
Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng

Lúc bình Tây, cờ đại tướng
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên

Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng

Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng
Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật, không tiên, không vướng tục
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.