Sep 27, 2020

Hát nói - Ca trù

Nhân tình thế thái
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:35:29 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2228
Nhân tình thế thái (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Gớm chết nhân tình thế thái,
Lạt nồng, coi chiếc túi đầy vơi!
Trông tốt màu, lựa ý theo hơi,
Giọng thù phụng ngọt ngào đủ mực.
Khi trở mặt, sa mày nặng mặt,
Thói đảo điên hủng hỉnh không dời.

Nghe ra thời cũng buồn cười,
Nghĩ lại từ đây phải chạy.
Buộc chỉ cổ tay chừa trước ấy,
Chống rèm con mắt ngắm sau này.

Việc trăm năm ngày tháng hãy dài,
Đường kim cỗ hẳn nhiều lúc gặp.
Thôi cũng chớ can chi mà gấp,
Bỗng bồn chồn hấp tấp khéo xinh,

Gớm cho thế thái nhân tình!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.