Aug 02, 2021

Hát nói - Ca trù

Nợ tang bồng
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:33:35 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 3206
Nợ tang bồng (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Vũ trụ giai ngô phận sự,
Chẳng công danh chi đứng giữa trần hoàn ?
Chí tang bồng hẹn với giang san,
Đường trung, hiếu, chữ "quân thân" là gánh vác.

Thi rằng: "Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông".

Nợ sách đèn đem nghiên bút giả xong,
Cầu xe ngựalúc đi về mới tỏ.
Duyên ngư thuỷ, hội long vân còn đó
Miếng đỉnh chung cho biết mùi đời.
Nhắn trăng nhủ gió đưa người,
Bẻ ngành đơn quế cho rồi liền tay.
Trần ai ai có kém ai!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.