Aug 15, 2020

Hát nói - Ca trù

Trong trần mấy mặt làng chơi
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:23:30 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2161
Trong trần mấy mặt làng chơi (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Lần lữa tiết xuân dương có mấy,
Bóng quang âm chơi lấy kẻo già.
Trăm năm trong cõi người ta,
Xóc sổ tính ngày chơi đà được mấy ?

Thôi thôi chơi cũng là chơi vậy!
Biết mùi chơi chưa dễ mấy người.

Nợ nhà, tình vay một trả mười,
Duyên hội ngộ, cũng lừa ba lọc bảy.
Mang tiếng với non sông thời cũng phải,
Đem ngàn vàng mua lấy tiếng cười,
Phong lưu cho bõ kiếp người!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.