Jul 22, 2024

Tác giả

Phương Xích Lô 1951 - 2002
Hình ảnh
#1
#2
#3
Phương Xích Lô tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1951, mất ngày 2 tháng 6 năm 2002, quê tại Thừa Thiên Huế. Sinh thời là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.

Tất cả các bài của tác giả Phương Xích Lô 1951 - 2002:

Trang Thơ Phương Xích Lô - Viết về tác giả & tác phẩm - Jun 21, 2024
Phương Xích Lô - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 11, 2024