Oct 17, 2019

Thơ xướng họa

Thành Kính Tưởng Niệm / Nước Mất Đành Sao ? - Bửu Tùng - May 28, 2018
Bụi Đời, Uống Rượu, Dưới Gốc Cây! /Uống Rượu Trong Chùa - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 23, 2018
Gió Mây / Sương Khói - Sông Cửu - May 18, 2018
Chiều Tưởng Nhớ - Nhiều Tác Giả - May 13, 2018
Vui Đón Hè - Xướng Thy Lệ Trang - Nhiều Tác Giả - May 11, 2018
Uống Trà và các bài họa của nhiều tác giả - Lý Đức Quỳnh - May 10, 2018
Hữu Đề Cảm Hứng - Sông Cửu - May 09, 2018
Làm Thơ Cho Qua Ngày... Buồn!... Tháng 5! - Thơ Tặng Nữ Sĩ Huệ Thu - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 06, 2018
Các bài xướng họa: Tứ Tuyệt Hồng Chuyên - Nhiều Tác Giả - May 04, 2018
Con Đường Xác Việt - Bửu Tùng - May 04, 2018
Tháng Tư/ Tháng Tư Riêng/ Ôi Tháng Tư Đen Cao Mỵ Nhân và Nhật Hồng NTV họa - Lý Đức Quỳnh - Apr 30, 2018
Ngày Uất Hận - Bửu Tùng - Apr 30, 2018
Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn Và các bai họa của nhiều tác giả - Bửu Tùng - Apr 28, 2018
Nén Nhang Tưởng Niệm [ Tác giả: huệ thu, tuệ quang tôn thất tuệ, đông anh ] - Huệ Thu - Apr 25, 2018
Cảm họa thơ của: Thái Huy Và Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nhiều Tác Giả - Apr 24, 2018
Tháng Tư Một Nỗi Đau / Tháng Tư Triệu Nỗi Đau - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 23, 2018
Đêm Huyền Ảo / Sớm Lặng Yên - Sông Cửu - Apr 19, 2018
Cảm tác thơ Huệ Thu - Ngày Lại Ngày - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 15, 2018
Tổng kết xướng họa : Tháng Tư Xưa - Nhiều Tác Giả - Apr 10, 2018
Chiều Thu Em Đi Lễ Chùa - Trần Nhất Lang & Huệ Thu - Apr 09, 2018
Thơ Họa: Bút Chưa Buông - Huy Vụ - Apr 07, 2018
Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 06, 2018
Tháng Tư Mất Nhau họa thơ Bửu Tùng - Duy Anh - Apr 04, 2018
Vịnh Cái Dạ Dày và các bài họa - Bửu Tùng - Mar 31, 2018
Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ Đông Anh - Ngô Đình Chương & Huệthu - Mar 31, 2018