Jan 23, 2019

Tác giả

Tất cả các bài của tác giả Chiêu Quân:

Nhắn Chiêu Quân - huệ thu - Chiêu Quân - Ðỗ Quý Bái - Thơ xướng họa - Sep 30, 2013
Tiếc Thương - Đường thi Việt Nam - Oct 17, 2011
Chiêu Quân họa - Thập Tam liên hoàn - Thơ xướng họa - Nov 12, 2008
Chiêu Quân & huệ thu (nhạc cổ Trung Quốc Binh Sa Lac Nhan) - Thơ xướng họa - Aug 02, 2008
Tân Thu - Chiêu Quan / huệ thu (Nhạc Cỗ Trung Quốc Hận Cung Thu Nguyệt) - Thơ xướng họa - Jul 26, 2008