Jul 12, 2024

Thơ xướng họa

Trưng Vương Khởi Nghĩa & Tưởng Niệm Trưng Vương
Lâm Hoài Vũ * đăng lúc 05:14:37 PM, Mar 13, 2024 * Số lần xem: 134
Hình ảnh
#1

 

*

                 

 
TRƯNG VƯƠNG KHỞI NGHĨA

Trưng Vương khởi nghĩa cứu giang san .
Diệt lũ Tàu phù giống sói lang .
Nợ nước báo đền dâng nhiệt huyết .
Thù nhà phải trả hận sôi gan .
Tận trung báo quốc qua cơn hạn .
Vùng dậy mong dân được thái an .
Sử sách lưu truyền gương sáng mãi .
Cháu con thành kính khói hương lan…

Lâm Hoài Vũ
Feb 24,2023Họa .

TƯỞNG NIỆM TRƯNG VƯƠNG

Tình thần nhị tướng chốn quan san.
Khởi nghĩa Trưng Vương chiến tích lan.
Diệt Hán hung tàn thề cứu quốc.
Tiêu triều bạo ngược quyết bền gan,
Thù nhà rửa sạch kêu oan ức.
Nợ nước ơn đền thỏa chí an.
Tưởng niệm anh hùng gương liệt nữ.
Tháng hai ngày sáu sử truyền lan.

Tuyến Lê Sydney
Mar 13-24


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.