Aug 13, 2022

Tác giả

Hồ Công TâmMai Dang hocongtam@gmail.com

from: Ho Cong Tam
hocongtam@gmail.com
to:  
: saimonchunhan@gmail.com

 

Tất cả các bài của tác giả Hồ Công Tâm:

Lá Bài Đài Loan - Thơ đấu tranh - Jul 10, 2018
Nhất Trí Đồng Hành - Thơ đấu tranh - Jun 25, 2018
Thơ xướng hoạ: Hồ Công Tâm, Cao Mỵ Nhân, - Thơ xướng họa - Jun 01, 2018
Thơ Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961) HCT họa Tiễn Biệt Người Tình/Tình Tuyệt Vọng - Thơ xướng họa - May 28, 2018
Gian Nhân Hiệp Đảng - Thơ mới hiện đại VN - May 04, 2018
Thơ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen - Đường thi Việt Nam - Apr 26, 2018
Vết Nhơ Lịch Sử - Thơ đấu tranh - Feb 04, 2018
Áo Cưới Sang Sông Thơ Hồ Công Tâm, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Cao Mỵ Nhân, Trịnh Cơ - Thơ xướng họa - Jan 16, 2018
Hoa Văn & Dòng Thơ Cho Em - Thơ mới hiện đại VN - Nov 14, 2017
Thơ Hồ Công Tâm, Cao Mỵ Nhân, Hoài Việt, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Phương Hoa - Thơ xướng họa - Oct 18, 2017
Nỗi Đời Tan Hợp - Đường thi Việt Nam - Sep 24, 2017
Trăng Đất Khách 2 - Đường thi Việt Nam - Aug 23, 2017
Trăng Đất Khách - Đường thi Việt Nam - Aug 13, 2017
Trọng Lú tóm Trịnh Xuân Thanh/Côn Đồ Việt Cộng Chơi Luật Rừng Ở Đức - Thơ thời sự - Aug 04, 2017
Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9 và Ca Sĩ Khánh Ly - Thơ thời sự - May 08, 2015
Chỗ Đứng Của Nhà Văn / Ai Là Thủ Phạm Đánh Phá Tôn Giáo? - Thơ thời sự - May 06, 2015
Họa Diệt Vong! - Thơ thời sự - Apr 27, 2015
Con Đường Tơ Lụa/ Quốc Hận/ Ai Hòa Giải Với Ai? / Ngày Vui Thống Nhất hay Ngày Quốc Hận?!. - Thơ thời sự - Apr 24, 2015
Diệu Tần Họa Thơ Hồ Công Tâm - Thơ xướng họa - Apr 24, 2015
Con Đường Tơ Lụa - Thơ thời sự - Apr 19, 2015
Ngày Quốc Hận - Thơ đấu tranh - Apr 15, 2015
Vụ Đốn Cây Hà Nội - Thơ ký sự - Thơ thời sự - Apr 14, 2015
Phải Chầu Bắc Kinh - Thơ đấu tranh - Apr 01, 2015
Đoạn Trường Là Đây! - Thơ đấu tranh - Mar 29, 2015
Thảm Sát Cây Xanh Lâm Tặc Hoạnh Tài - Thơ đấu tranh - Mar 29, 2015
Thơ ký sự/ Kỳ 105/ 106/ 107/ 108/ 109/ - Hồ Công Tâm - Thơ đấu tranh - Mar 17, 2015