Jan 22, 2021

Tác giả

Kim Bàng Sanh
Hình ảnh
#1
Bangsanh Kim

kimbangsanh62@yahoo.com.vn

Tất cả các bài của tác giả Kim Bàng Sanh:

Tự Sự Ngày Gặp Mặt. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 25, 2016
Trai Gái Thì Vẫn Là Con - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2016
49 Ngày Thương Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2016
Chưa Muộn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2016
Về Phương Thu Vàng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 10, 2016
Ngày Ly Biệt - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2016
Nếu Một Ngày / Biển Và Em / Chợ Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2016
Đang Hè Mong Thu Đến. - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2016
Tình Yêu Đợi Buổi Xế Chiều. - Thơ mới hiện đại VN - Jun 23, 2016
Bà Ơi ! Cháu Nợ Bà Suốt Đời / Đời Đời Thương Nhớ Ông / Ông Cháu Đều Cười - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2016
Cả Đợi Chờ /Trăng Mười Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 17, 2016
Vợ Nhặt - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2016
Đời Còn Mãi Mãi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 06, 2016
Chắp Lại Đường Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2016
Nếu...Mà Không. - Thơ mới hiện đại VN - Mar 21, 2016
Nhớ Và Quên. - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2016
Rét Nàng Bân - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2016
Rét Đầu Năm / Nơi Tôi Sinh - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2016
Ngày Tình Yêu Của Người Già - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2016
Tết Đã Qua Rồi. - Thơ mới hiện đại VN - Feb 09, 2016
Khai Bút Đầu Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2016
Phút Giao Thừa. - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2016
Thơ Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 05, 2016
Chết Cho Đời Thêm Đẹp - Thơ mới hiện đại VN - Jan 22, 2016
Nhớ Nơi Đất Ở / Khóc Cười - Thơ mới hiện đại VN - Jan 09, 2016
Tiếc Đời - Thơ mới hiện đại VN - Jan 09, 2016
Hạnh Phúc Xế Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Dec 28, 2015
Thi Sĩ Và Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 13, 2015
Hoa Cỏ May - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2015
Yêu Thơ và Yêu Nhà Thơ. / Trời Khi Nắng Khi Mưa. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 27, 2015
Hay Tôi Yêu Nàng./ Bao Giờ Trở Lại. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2015
Đến Bên Nhau Khi Trời Chưa Tắt Nắng. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 10, 2015
Duyên Với Nàng Thơ / - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2015
Cảm Hứng Thu Tình. - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2015
Đợi Người Bên Sông - Thơ mới hiện đại VN - Oct 01, 2015
Cô Đơn Bóng Ngả - Thơ mới hiện đại VN - Sep 26, 2015
Bài Thơ Tự Sự - Thơ mới hiện đại VN - Sep 23, 2015
Đón Trăng Rằm / Mùa Thu Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 20, 2015
Gửi em Trăng Khuyết. - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2015
Sao Tình Phôi Pha. - Thơ xướng họa - Sep 15, 2015
Hoa Của Lòng./ Đợi Em - Thơ mới hiện đại VN - Sep 12, 2015
Đừng Viết Trên Cát. / Thơ Gửi Cho Em - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2015
Chùm thơ gửi biển lặng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 06, 2015
Quên Đi Tình Lỡ Hẹn. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2015
Nhớ Phố Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Aug 24, 2015
Tháng Ngâu Khan. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 20, 2015
TÌm Hạnh Phúc / Tình Thương Còn Đó. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2015
Có Một Thời. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2015
Gửi Người Đàn Bà Đem Đời Đa Đoan Vào Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 06, 2015
Bao Nhiêu ? / Quả đã có mầu hồng tươi. - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2015