Jul 11, 2020

Đường thi Việt Nam

Sáng Cửa Già
Diệu Tri * đăng lúc 11:21:35 PM, Nov 23, 2011 * Số lần xem: 1547
Hình ảnh
#1

 

Bao kiếp sinh linh muôn thuở qua,
Nổi trôi chìm đắm cõi ta bà,
Sắc hương quyến rũ tình ngây ngất,
Quyền lợi đam mê nỗi thiết tha.
Bất kể thiên đường cùng địa ngục,
Chẳng màng tiên Phật với yêu ma.
Khổ đau chơt hiểu đời như thật,
Xa chốn trần ai sáng cửa già.

Diệu Tri 23-11-11

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.