Jul 08, 2020

Thơ dịch

Tiểu Hàn Thực Chu Trung Tác [ Đỗ Phủ]
Diệu Tri * đăng lúc 08:20:34 PM, Nov 27, 2011 * Số lần xem: 1303
Hình ảnh
#1

Tiểu Hàn Thực Chu Trung Tác

Bài 55 TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC
[ Đỗ Phủ]

Tham khảo bản chữ Hoa :
TTSan THƠ DƯỜNG trang 288
L N Lưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH tậpmột trang 647
唐詩鋻赏辞典[598]

小寒食舟中作
佳晨强飮食猶寒 隱几蕭條帯鶴冠
春水船如天上坐 老年花似霧中看
娟娟戲蝶過閒幔 片片輕鷗下急湍
雲白山青萬餘里 愁看直北是長安
[ 杜甫]

Phiên âm
TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC

Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn,
Ẩn kỷ tiêu điều đới hạc quan
Xuân thủy thuyền như thiên thượng toạ.
Lão niên hoa tự vụ trung khan.
Quyên quyên hý điệp quá nhàn mạn,
Phiến phiến khinh âu hạ cấp thoan
Vân bạch sơn thanh vạn dư lý
Sầu khan trực bắc thị Trường An,
[ Đỗ Phủ

Dịch thơ
LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

Sớm lành món nguội gượng nhâm nhi,
Tựa ghế mũ lông hạc tả tơi.
Nước chở thuyền như trời thẳm nổi,
Già xem hoa tựa giữa mù rơi.
Xinh xinh bướm cợt buồm êm lướt,
Mảnh mảnh âu sà nước xiết xuôi.
Mây trắng trời xanh muôn vạn dặm,
Tràng An cõi bắc vọng phương trời.
DiệuTri 16-11-11

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chuyển thể theo luật trắc vần bằng bàiTIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC
hoangdieutri Nov 27, 2011
TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC

LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

CƯỠNG ẨM , GIAI THẦN,món nguội xơi ,
Mũ lông hạc rách ghế xiêu ngồi.
Nước nâng,thuyền tưởng chân trời nổi,
Già ngắm hoa dường giữa móc rơi.
Cánh bướm xinh dùa buồm rỗi lướt.
Mảnh âu nhẹ đáp nước nhanh xuôi.
Trời xanh mây trắng muôn ngàn dặm,
Bắc vọng Tràng An sầu muộn khơi.
DiệuTri 28-11-11
Sửa bài thơ dịch
hoangdieutri Nov 27, 2011
LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

GIAI THẦN, món nguội gượng nhâm nhi,
Tựa ghế mũ lông hạc tả tơi.
Nước chở thuyền như trời thẳm nổi,
Già xem hoa tựa giữa mù rơi.
Xinh xinh bướm cợt buồm êm lướt,
Mảnh mảnh âu sà nước xiết xuôi.
Mây trắng trời xanh muôn vạn dặm,
Tràng An cõi bắc vọng phương trời.
DiệuTri 16-11-11
Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn
hoangdieutri Nov 27, 2011
kg Cố Hương tiên sinh
Đa tạ sự quan tâm và lời chỉ dẫn rất quí báu của tiên sinh.
Mong tiên sinh không bỏ qua những sai sót trong VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG.
Diệu Tri xin thành tâm thỉnh giáo.
Cảm ơn.
Hoàng Diệu Tri.
TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC
Cố Hương Nov 27, 2011
Tiểu hàn thực : sau ngàY Hàn thực một ngày... , Xưa gọi là GIAI THẦN 佳辰
như chữ GIAI THẦN mà Đỗ Phủ đã dùng ở câu thơ đầu tiên.

Cấm lửa 3 ngày vào tiết Hàn thực (tục xưa của người Tàu), kể từ Đông chí về
sau 105 ngày là ngày Hàn thực , cấm lửa ngày 104, 105 Và 106.

Sau ngày Tiểu hàn thực là Thanh minh.

Vì vậy uống rượu vào những ngày Hàn thực và Tiểu hàn thực được gọi là CƯỠNG ẨM ,
ăn đồ nguội gọi là THỰC DO HÀN như Đổ Phủ đã nói ở câu đầu.

Đến ngày Thanh minh , người ta đốt lửa nấu nướng trở lại , gọi là TÂN HỎA .

Có thể tham khảo từ trang :

小寒食的意思.含义.解释.汉语词典在线查询

小寒食解释和意思---词语

Vài lời lạm bàn .

cố hương