Jun 18, 2018

Thơ dịch

Vịnh Hoài Cổ Tích Ngũ Thủ [kỳ tam] Đỗ Phủ
Diệu Tri * đăng lúc 09:22:34 PM, Dec 03, 2011 * Số lần xem: 1352
Hình ảnh
#1
Bài 56
VỊNH HOÀI CỔ TÍCH NGŨ THỦ[kỳ tam]
Đỗ Phủ
Bản tham khảo chữ Hoa
TTS THƠ ĐƯỜNG [282] LNL ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH [696]
唐詩鋻赏辞典[577]

咏怀古迹五首[其三]

群山萬壑赴荆門 生長明妃尙有村
一去紫臺連朔漠 獨留青塚向黄昏
畫圖省識春風面 鐶珮空歸月下魂
千載琵琶作胡語 分明怨恨曲中论
[杜甫]

VỊNH HOÀI CỔ TICH NGŨ THỦ[K Ỳ TAM]

Quần sơn vạn hác phó kinh môn
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn,
Nhất khứ Tứ Đài liên sóc mạc
Độc lưu thanh trùng hướng hoàng hôn .
Hoạ đồ tỉnh thức xuân phong diện,
Hoàn bội không quy nguyệt hạ hồn,
Thiên tải tì bà tác Hồ ngữ,
Phân minh oán hận khúc trung luân.

Đỗ Phủ

Dịch thơ
VỊNH HOÀI CỔ TÍCH NĂM BÀI [BÀI 3]
[Vịnh thôn Chiêu Quân]

Núi khe trùng điệp đến Kinh Môn
Thôn cũ Minh Phi sinh trưởng còn.
Biệt Tử Đài cung liền bắc mạc
Lưu mồ xanh cỏ hướng hoàng hôn.
Chân dung chợt tỉnh yêu kiều vẻ,
Ngọc bội trăng soi áo não hồn.
Âm hưởng tì bà muôn thuở vọng,
Giọng Hồ bi thiết giải oan hờn.

Diệu Tri 22-11-11

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.