Jul 11, 2020

Thơ dịch

Thu Hứng kỳ 7 (Đỗ Phủ )
Diệu Tri * đăng lúc 03:58:47 PM, Jan 31, 2012 * Số lần xem: 1651
Hình ảnh
#1


Sách tham khảo bản Hoa văn
唐詩鑑賞詞典571 TTSan THƠ ĐƯỜNG [283]


秋興八首其 七 [ 杜甫 ]
昆明池水漢時功 武帝旌旗在眼中
織女機絲虛夜月 石鲸鱗甲動秋風
波漂菰米沉雲黑 露冷蓮房墜粉紅
關塞極天惟鳥道 江湖满一漁翁


Phiên âm
THU HỨNG kỳ 7 [ Đỗ Phủ]

Côn Minh trì thuỷ Hán thời công,
Vũ dế tinh kỳ tại nhãn trung.
Chức nữ cơ ty hư dạ nguyệt,
Thạch kình lân giáp động thu phong.
Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc,
Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng.
Quan tái cực thiên duy điểu đạo,
Giang hồ mãn địa nhất ngư ông.


Dịch thơ
THU HỨNG kỳ 7

Côn Minh lưu dấu Hán triều công,
Vũ đế ngọn cờ phất phới trông.
Chức nữ trăng soi khung cửi vắng,
Thạch kình vẩy động gió thu lồng.
Hạt cô mặt sóng chìm mây xám,
Đường lạnh nhụy sen rải phấn hồng..
Quan ải đường chim duy nhất đến,
Sông hồ đầy đất một ngư ông.


Diệu Tri vctđ 04-12-2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cảm Ơn
hoangdieutri Jan 29, 2012
CÁM ƠN
Như món quà quý đầu xuân.Diệu Tri trân trọng,hoan hỷ tiếp nhận lời chú giải của Cố Hương tiên sinh.
Xin được chia xẻ lời vàng cùng bạn đọc khi có điều kiện xuất bản tuyển tập Vào Cõi Thơ Đường.
Đa tạ.Đa tạ.
30-01-2012
Hoàng Diệu Tri
Thu hứng
Cố Hương Jan 29, 2012
Một vài Ý kiến về bài thơ này của Đỗ Phủ :


Côn Minh trì : hồ Côn Minh ở phía nam Trường An.
Sở dĩ hồ này có tên Côn Minh vì vào thời Hán Vũ Đế , vua Hán muốn bang giao và thu phục nước Côn Minh 昆明国 ở Vân Nam làm chư hầu nhưng nước này không chịu nên vua Hán , Vào năm 120 trước Công Nguyên( niên hiệu Nguyên Tiềm thứ 3 元狩三年) cho đào sâu trủng thấp phía nam Trường An làm hồ luyện binh , lấy tên là hồ Côn Minh( Côn Minh trì ) . Nước Côn Minh còn có tên là Việt QuY 越巂, cũng là một trong Bách Việt.

Chức Nữ : tức tượng Chức Nữ trên bờ phía tây hồ Côn Minh, còn được gọi là Thạch Bà 石婆.
Hồ Côn Minh có 2 tượng làm bằng đá : Chức Nữ phía bờ tây , Khiên Ngưu bờ đông.

Thạch kình : giữa hồ có thạch kình , tức tượng cá kình làm bằng đá.

Câu thứ 5 :

Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc.

có nghĩa khi gió thổi , những cây cô mễ( một loại ngũ cốc thường mọc ở ao , khe , hồ có hột màu đen ) như một đám mây đen sà xuống mặt hồ- chỉ cảnh hoang vắng của hồ Côn Minh , đời nhà Hán thì rầm rộ như thế nhưng đến đời nhà Đường thì vắng vẻ hoang phế.

Câu thứ 6 :

Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng

có nghĩa sương móc lạnh ( vào cuối thu sang đông ) làm cho hoa sen úa héo
rủ xuống đài sen (hoa rụng sẽ đơm hột ).
Câu này cũng chỉ cảnh tàn úa của hoa sen , cảnh vắng lặng của hồ Côn Minh ít người qua lại.

Câu chót : Là một ngư ông lưu lạc khắp sông hồ ( trên mặt đất)

Bài thơ này khi nhắc đến sự thịnh trị của đời Hán Vũ Đế , tác giả muốn khêu lên cảnh tàn tạ của hồ Côn Minh triều đại nhà Đường. Đời Đường , hồ Côn Minh gần như bỏ hoang , nước hồ cạn kiệt ; sau đến đời Tống biến thành ruộng bãi. Khi nói về công sức đời Hán đánh nước Côn Minh , tác giả cũng muốn nhắc đến sự thua trận của đời Đường HuYền Tông khi sai LÝ Mật đánh Nam Chiếu( cũng ở Vân Nam ). Quân lính nhà Đường chết trận đến cả vạn người , có những mồ chôn tập thể gọi là VẠN NHÂN TRỦNG .

Đời Hán , tinh kỲ bay phất phới trên hồ ,binh thuYền nhộn nhịp mà nay chỉ còn tượng đá Chức Nữ hoang vắng dưới trăng suông , trên hồ cô đơn cá kình bằng đá , gió thu thổi rung rinh những vảy.

Hồ đã cạn , chỉ còn những đám cô mễ mọc hoang , phơi hột đen như những đám mây vẩn đục .......

Tác giả nói lên tấm lòng hoài cổ : thời xưa thính trị , thời nay suy tàn .

Nhiều người cho thơ Đổ Phủ hay, tuy nhiên theo thiển Ý thơ Đổ Phủ quá nhiều điển tích , rất khó lòng cho người đọc, dễ làm người đọc chán nản không muốn tiếp tục.

Vài dòng lạm bàn.

Trọng kính ,
cố hương