May 30, 2020

Đường thi Việt Nam

Ngàn Năm
Diệu Tri * đăng lúc 05:28:28 PM, Jan 27, 2012 * Số lần xem: 1194
Hình ảnh
#1

Ánh màu vàng đỏ loé năm châu,
Mấy độ hiển dương góc địa cầu.
Bốn chín thân hèn vùng vẫy thoát,
Một chùm phận mọn rắp ranh hầu.
Đuổi hùm ngỏ trước dành công lớn,
Rước sói cửa sau chuốc hận sâu,
Muôn nỗi đau thương tràn biển lệ,
Ngàn năm chưa dễ hết oan cừu.


Diệu Tri 27=12=2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.