Aug 25, 2019

Đường thi Việt Nam

Rạng Rỡ Sắc Mây Trời
Diệu Tri * đăng lúc 03:29:37 PM, Feb 02, 2014 * Số lần xem: 1073
Hình ảnh
#1
Bình minh rạng rỡ sắc mây trời,
Quên nỗi ưu hoài dạ thảnh thơi.
Thấu lẽ sắc không qua khổ ải,
Thoát vòng nghiệp chướng đến an vui.
Phượng loan cầm sắt không hòa hợp,
Ngọn đuốc Bồ đề lại sáng soi.
Tâm trí suốt đời hành thiện nguyện,
Hoa sen thơm đẹp đón tương lai.

Dieu Tri

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.