Jul 13, 2020

Thơ dịch

Xuân Vọng [Đỗ Phủ]
Diệu Tri * đăng lúc 02:14:56 AM, Dec 08, 2011 * Số lần xem: 1918
Hình ảnh
#1


Bản tham khảo chữ Hoa
TTSan THƠ ĐƯỜNG [269]
LNLưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH 600]
唐詩三百首 [150]
唐詩鋻赏辞典[453]

春望 [杜甫]

國破山河在 城春草木深
感時花濺淚 恨別鳥驚心
烽火連三月 家書抵萬金
白頭搔更短 渾欲不塍簪

XUÂN VỌNG [Đổ PHỦ]
Quôc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thời hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm

Dịch thơ
TRÔNG CẢNH MÙA XUÂN [Đỗ Phủ]

Núi sông còn đó nước nhà tan,
Cây cỏ thành xuân rậm rạp tràn.
Hoa vấy lệ thương thời loạn lạc,
Chim kinh tâm hận nỗi lìa đàn.
Lửa binh ba tháng không hề dứt,
Thư tín ngàn vàng chẳng dễ sang.
Tóc bạc gải dầu càng thấy ngắn,
Cài trâm lổm chổm, chợt buồn lan.

Diệu Tri vctdtq 30-11-11

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cảm tác bài Xuân vọng
buichithanh Dec 08, 2011
NGÓNG XUÂN

Sông núi còn đây nước rã tan,
Thành xuân cỏ phủ cảnh hoang tàn.
U buồn, hoa cũng rưng rưng lệ,
Tủi hận, chim còn líu ríu than.
Ba tháng, đớn đau cơn lửa loạn,
Ngàn vàng, ngóng đợi cánh thư sang.
Mái đầu bạc phếch, thêm thưa thớt,
Đâu thể cài trâm búi gọn gàng...

Minh Tâm