chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

*

PHỐ KHUYA
.

Gió lạnh cong mình cóng mái hiên
Mưa táp song thưa buốt dáng thiền
Dật dờ phố nhỏ hai thằng nghiện
Một gã xe thồ đạp như điên.

*.

Định Công, 22:38 ngày 11-01-2024
(Mồng Một/Chạp năm Quý Mão)

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

THÁNG CHẠP 2021
.

Lấp ló đầu thôn tháng Chạp về
Thốc chiều, cóng lạnh cả triền đê
Thoảng xa xa vọng lời kinh kệ
Nấc tiếng ai cầu, nghẹn bến mê!

*.

Hà Nội, chiều 06 tháng 01-2022
(Mồng Bốn/Chạp-Tân Sửu)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

THÁNG CHẠP 2023

.
Ô hô tháng Chạp về đầu ngõ
Mấy gánh chèo thôn lại bộn trò
Tấp tểnh mừng xuân mừng trăm họ
Xáo xác xóm nghèo húng hắng ho.

*.

Đường Láng, 16:05-11/012024
(Mồng Một/Chạp-Quý Mão)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN