Jun 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thu Năm Nay Lạ Thế
Đặng Xuân Xuyến * đăng lúc 09:50:56 AM, Aug 17, 2023 * Số lần xem: 315
Hình ảnh
#1

 

*              
 


   
  Thu Năm Nay Lạ Thế


T
hu năm nay lạ thế
Heo may vàng ngõ quê
Đêm cựa mình tiếng dế
Xới vang cả góc trời.
.
Ồ rúc rích ai cười
Rộn ngõ quê đến lạ
Mà như là trong lá
Thì thầm lời triền đê.
.
Ai hát khúc tình quê
Dặt dìu câu giã bạn
Kìa hàng cây xòe tán
Vươn cao nhiều hơn xưa
.
Chợt nghe khúc đò đưa
Giữa đồng quê bát ngát
Lúa se mình mẩy hạt
Nắng suộm vàng rẻo đê
.
Thu năm nay lạ thế
Heo may vàng ngõ quê
Đêm cựa mình tiếng dế
Thì thầm lời triền đê!

*.
Làng Tăm, 16 tháng 8-2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.