Nov 24, 2020

Tác giả

Nguyễn Hữu Nhật
Hình ảnh
huệ thu - Diệu Tần - Nguyễn Hữu Nhật - Nguyễn Thị Vinh
#1

NGUYỄN HỮU NHẬT

Sinh ngày 22 tháng 06 năm 1942 tại La Khê Hà Đông.
Sống tại Hài Nội từ năm 4 tuổi, di cư vào Nam 1955.
Tham dự chiến tranh từ 67 – 75.
Hai lần 11 năm tù đến 1989. Hiện sống tại Oslo.

Đã xuất bản 12 tác phẩm thơ và truyện. Điều hành nhà xuất bản Anh Em từ 1970.

Hiện là chủ bút tạp chí Hương Xa.
 

huong xa <huongxa@walla.com>;

Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật sinh ngày 22 tháng 6 năm 1942 tại La Khê, Hà Ðông, sống tại Hà Nội từ khi lên bốn tuổi.
Cùng gia đình di cư vào Nam năm 1955. Năm 1972 ông kết hôn với nhà văn Nguyễn Thị Vinh.

Từ năm 1967 đến năm 1975 ông phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Sau 1975 Nguyễn Hữu Nhật đi tù cải tạo hai lần: lần thứ nhất từ năm 1975 đến năm 1982, lần thứ hai từ năm 1984 đến 1988. Năm 1989 ông được định cư tị nạn tại Na Uy, sống cùng gia đình tại Oslo. Tại đây ông điều hành tủ sách văn nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư và tạp chí Hương Xa cho đến khi qua đời ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Năm 1972 ông kết hôn với nhà văn Nguyễn Thị Vinh.

Từ năm 1967 đến năm 1975 ông phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Sau 1975 Nguyễn Hữu Nhật đi tù cải tạo hai lần: lần thứ nhất từ năm 1975 đến năm 1982, lần thứ hai từ năm 1984 đến 1988. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1989 ông được định cư tị nạn tại Na Uy. Ông sống cùng gia đình tại Oslo. Tại đây ông điều hành tủ sách văn nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư và tạp chí Hương Xa cho đến khi qua đời vào lúc 22 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Quán đời (tiểu thuyết, 1971)
  • Hạc sen (thơ, 1991)
  • Chí tôn ca (thơ, 1995)
  • Đã đời (thơ, 1995)
  • Cuộc chiến (thơ, 1998)
  • Hoa đào năm ngoái (tiểu thuyết lịch sử, 2009)Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Hữu Nhật:

Cát Bụi - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2017
Chùm Thơ Nguyễn Hữu Nhật - Thơ mới hiện đại VN - Feb 24, 2017
Tù Phụ Ca & Chùm Thơ ... - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
Thang Mười Ở Đâu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2017
Lục Bát Nguyễn Hữu Nhật - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2017
Người Tù Già Kể Chuyện Mình - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2017
Vài Nét Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Về NGUYỄN HỮU NHẬT - Tiểu luận - Tạp bút - Dec 09, 2008