May 27, 2024

Tác giả

Cẫm Hà
Hình ảnh
#1

Cẫm Hà

Email tibentin@gmail.com
Họ Tên Cẫm Hà
Thành phố San Jose
Tiểu Bang (US) ca
   

Tất cả các bài của tác giả Cẫm Hà:

Giới thiệu Cẫm Hà và "Giòng nhạc 4 mùa Hạ" - Bài giới thiệu - Sep 08, 2022
Hát nói - Ca trù - Bài giới thiệu - Nov 29, 2016
Nhiều nhạc phổ từ thơ - Bài giới thiệu - Mar 22, 2013
Bài hát cho một người Đà Lạt (Thơ: Hà Ly Mạc ) - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Jan 01, 2012
"Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ" của Cẫm Hà: nhạc thiếu nhi. - Bài giới thiệu - Dec 01, 2011