Jun 24, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Đàn Tôi
Lê Cẩm Thanh * đăng lúc 01:05:03 PM, Oct 31, 2009 * Số lần xem: 3221
Hình ảnh
#1
 
 


02 Track 2 - le cam thanh


Từ bài “Đàn Tôi “ của Nguyễn Bính
Thuở nao có kẻ chơi đàn
Đứt giây nên phải tìm sang nhờ người
Nối giây nối lại cuộc đời
Bằng tơ óng mượt của người trồng dâu
Đàn tôi giờ lại đứt rồi
Dâu xưa mất lối tơ thôi óng vàng
Nhà tôi thì cạnh nhà nàng
Tôi nàng thì cũng trông sang trông về

Yêu nàng tôi yêu đời quê
Thương nàng tôi mến tôi mê cây đàn
Rồi ngày tiễn bước ngỡ ngàng
Đàn tôi cũng dạo khúc ngang trái buồn
Dở vui , nàng tặng nụ hôn
Gởi theo với gió cho hồn tôi đau
Nàng đi cây cỏ cũng sầu
Tôi nâng phím nhạc gọi dâu trách tằm
Phải gì dâu giữ tằm chăm
Đàn tôi có đứt sang thăm nhờ nàng
Phải gì chuyện cũ lỡ làng
Để tôi đừng nhớ chuyện đàn chuyện giây .

LÊ CẨM THANH Tampa FL

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.