Oct 19, 2020

Tác giả

Vũ Ðức Nghiêm
Hình ảnh
#1
ko

Tất cả các bài của tác giả Vũ Ðức Nghiêm:

Gọi Người Yêu Dấu - YouTube - Jul 25, 2017
CUỒNG KHÚC CHO LY CƠ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2017
Hát Ngao Trong Cơn Say - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2015