Jun 19, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

100 bài thơ với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 03:23:27 AM, May 25, 2020 * Số lần xem: 3675


100 bài thơ với giọng ngâm 
của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời
Thân gởi các bạn gần 100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời (trong kho của Quán Ven Đường).
 
Xin click ngay tên để nghe:

Right click va save link as dde download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.