Jan 17, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Người Về - Tuyền Linh - Sep 23, 2021
Câu Chuyện Mười Năm - Lê Văn Trung - Sep 22, 2021
Ngàn Năm Vọng Tiếng Ầu Ơ - Nguyên Thường - Sep 22, 2021
Bên Trời Cố Xứ - Lê Văn Trung - Sep 21, 2021
Nhớ Một Thời/Hồn Ca Dao/Rượu Chiều Lữ Thứ - Nguyên Lạc - Sep 21, 2021
Nỗi Nhớ Mùa Thu - Nhật Quang - Sep 21, 2021
Leo Lên Trời Dán Một Bài Thơ/Áo Trắng Quần Đen/Bạn Tôi Đang Ở Thành Phố Hồ Chí Minh/Mẹ Kéo Ống Quần Lau Nước Mắt Bầy Con Của Mẹ Khác Gì Chim/Gió Đầu Mùa/Ở Đâu Cũng Nước Non/Nước Mỹ Đang - Trần Vấn Lệ - Sep 17, 2021
Tò He - Đặng Xuân Xuyến - Sep 17, 2021
Hoa hướng dương - Lan Tím - Sep 16, 2021
Thơ Tiễn Anh Nguyễn Đắc Bồng/ Giỗ Mẹ - Quang Hà - Sep 16, 2021
Địa Ngục, Thiên Đường, Cuối Đông Dạ Cảm/Tư Suy - Nguyên Thường - Sep 16, 2021
Trai quê - Đặng Xuân Xuyến - Sep 08, 2021
Bây Giờ Sớm Mai/Sài Gòn Chắc Nhớ Tô Thùy Yên/ Lệ Phố - Lê Minh Sơn - Sep 08, 2021
Vườn Huệ Thu bài Họa - Hàn Thiên Lương - Sep 07, 2021
Khóc Cha/Vu Lan Nhớ Mẹ - Tha Nhân - Sep 02, 2021
Mất Mát - Hàn Thiên Lương - Sep 01, 2021
Vườn Huệ Thu - Huệ Thu - Sep 01, 2021
Hỡi Ai Khi Không Hát Bài Tình Xa Xa Xôi /Có Một Mùa Thu Thật Dễ Thương/Chao Ôi Vàng Bay Cây Ngô Đồng/Em Ơi Đọc Tôi Đi Và Tự Nhiên Chải Tóc/Đoạn Trường Thất Thanh /Cảm Ơn Vài Bóng Mây Vừa Bay Ngang - Trần Vấn Lệ - Aug 31, 2021
Vườn Huệ Thu bài Họa - Hàn Thiên Lương - Aug 31, 2021
Lệ Rơi Trên Thánh Giá/Nước Mắt Vu Lan - Lê Minh Sơn - Aug 25, 2021
Chết Dịch Covid/Thơ Viếng Đồng Bào Chết Dịch COVID-19 - Nguyễn Khôi - Aug 23, 2021
Ngưỡng cửa tuổi năm mươi - Lan Tím - Aug 20, 2021
Phù Vân/Hồn Sầu Dâu Bể - Hàn Thiên Lương - Aug 20, 2021
Lời Ru/Mẹ/Mồ Côi - Lê Văn Trung - Aug 20, 2021
Thương ai/Sinh nhật cháu nội - Mai Phương - Aug 20, 2021