Jul 24, 2024

Tác giả

Tịnh Thủy

Tịnh Thủy tức Trần Thị Ngân Hà 

cử nhân văn khoa VN, ký giả báo Thế Giới Tiếp Thị bị đóng cửa dài dài...
 Giảng Viên vài Đại Học ở SG
 
  Ngân Hà Trần nganha.tgtt@gmail.com
đến: Le tran <letran4820@hotmail.com>
cc: Saimon Ly <saimonchunhan@gmail.com>

   

Tất cả các bài của tác giả Tịnh Thủy:

LỜI TÌNH XA - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2024
Xin Chào Trần Hoài Thư - Thơ mới hiện đại VN - May 29, 2024
Trên Những Chuyến Tàu - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2024
Buổi Chiều Thứ Bảy - Tùy bút - Bút ký - Apr 13, 2024
TRO TÀN CỦA GIẤC MƠ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2024
Thứ Bảy Và Một Bài Thơ Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jan 07, 2024
Một Ngày Mùa Đông - Tiểu luận - Tạp bút - Dec 31, 2023
Ba Bài Thơ Cho Người Tôi Tôn Kính và Yêu Thương - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2023
Về Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2023
Buổi Chiều Ngưng Thở - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2023
Ba Bài Tình Ca Của Tịnh Thủy Cho Những Ngày Yêu Dấu - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2023