Dec 01, 2020

Tác giả

Nguyễn Thanh Thanh

Nguyễn Thanh Thanh 
 

Diễn đàn 
TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY

Ghi danh: Dec 03 2014
Số bài: 125

 

Thơ thẩn _ Thẩn thơ


Năm sinh: 1965
Chổ ở hiện tại: Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
thanhthanhsingle@gmail.com
 

 

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Thanh Thanh:

Kiếp Thân Cày - Thơ mới hiện đại VN - Sep 18, 2017
Bính Thân lưu trữ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 19, 2017
Tâm hồn như mở cửa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2016
Trái tim đã ngục tù ? - Thơ mới hiện đại VN - Nov 25, 2016
Bốn Mùa Thiên Nhiên - Thơ mới hiện đại VN - Nov 12, 2016
Pháp luật thượng tôn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 16, 2016
Vu Vơ Nỗi Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2016
Người Làm Công Chức/Dương Gian Tai Họa - Thơ trào phúng - Oct 04, 2016
Tự dưng có - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2016
Chùm thơ thực dân ngầm ( tiếp theo ) - Thơ thời sự - Mar 31, 2016
Chùm thơ thời sự A - Thơ thời sự - Mar 31, 2016
Thơ Tứ tuyệt Đường Đời - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2016
Nguồn sáng tác từ Văn tế thập loại chúng sanh ( Văn Chiêu Hồn ) của Đại thi hào Nguyễn Du - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2016
Thơ nghinh tế cầu siêu hồn phách - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2016
Chùm thơ - Đắng Đo Đường Đời 07 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 21, 2016
Chùm thơ Xuân Bính Thân 2016 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2016
Chùm thơ Táo Quân _ 2016 - Thơ mới hiện đại VN - Jan 30, 2016
Người Thanh Thản - Thơ mới hiện đại VN - Oct 01, 2015
Chùm thơ Mùa Vu Lan - 2015 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 26, 2015
Dựa vào tâm trí - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2015
Thơ Tứ tuyệt sống biểu trưng - Đường thi Việt Nam - Jun 18, 2015
Thiên Nhiên Nổi Giận - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2015
Sống Thật Thà / Sống Chậm / Sống Lặng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 07, 2015
Làm và nói song hành ai có được ? - Thơ mới hiện đại VN - May 17, 2015
Chùm thơ về thực dân ngầm - Thơ đấu tranh - Apr 22, 2015
Rũi - May - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2015
Đơn Giản Bình Thường - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2015
Gữi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 07, 2015
Thơ Du Mục - Thơ mới hiện đại VN - Apr 06, 2015
Chùm thơ Việt Nam lễ hội 2015 - Thơ mới hiện đại VN - Mar 04, 2015
Chùm thơ ngày thầy thuốc Việt Nam - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2015
Chùm thơ Xuân Ất Mùi 2015 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 17, 2015
Chùm thơ Táo Quân_2015 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 10, 2015
Mùa Tết Cảm Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 31, 2015
Thơ Tứ Tuyệt Nguyễn Thanh Thanh - Thơ mới hiện đại VN - Dec 20, 2014
Tình Trong Mộng Ảo - Thơ mới hiện đại VN - Dec 17, 2014
Thơ Tứ tuyệt - Thơ mới hiện đại VN - Dec 15, 2014
Hư ảo tình người ( Cầu siêu thoát kiếp) - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2014
Đêm - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2014
Lãng Tử Tình Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2014
Bình Thường Giản Dơn & Chùm thơ đưa tiển Má đi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2013
Chùm Thơ Mùa Vu Lan - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2013