Jan 17, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Du Mục
Nguyễn Thanh Thanh * đăng lúc 04:23:52 AM, Apr 06, 2015 * Số lần xem: 780
Hình ảnh
#1
Máu chảy từ tim đủ ngã đường
Đi rồi quay lại nghĩ vấn vương
Thơ tùy cảm hứng hay chọn lọc ?
Đến giờ chưa thấu để tỏ tường !
Làm sao hiểu được thơ du mục
Rài đây, mai đó chẳng nơi nương
Nhờ người vị tha lòng thương cảm
Thật hay là đạt chữ bình thường.

Nguyen ThanhThanh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.