Jan 20, 2020

Đường thi Việt Nam

Thơ Tứ tuyệt sống biểu trưng
Nguyễn Thanh Thanh * đăng lúc 09:49:25 PM, Jun 18, 2015 * Số lần xem: 773
Hình ảnh
#1
Thơ Tứ tuyệt sống biểu trưng


Thỉnh thoảng thầm tiếc

Quy luật thời gian cứ mãi trôi
Năm, tháng, ngày, giờ vẫn kéo lôi
Đo phân khoảng cách không nhanh, chậm
Thỉnh thoảng thầm tiếc cái qua rồi.

Tỏ ra am hiểu

Thời sự, tin tức chẳng hơn thua
Tâm linh, khoa học khó ganh đua
Chứng minh đủ cách ta là đúng
Tỏ ra am hiểu để bỏ bùa.

Trả lời hoặc an bày

Ăn, ngũ, làm việc có đổi thay ?
Thời gian nhanh, chậm với những ai ?
Tư tưởng lệ thuộc không gian sống ?
Tự trả lời đi hoặc an bày !

Trang bìa

Chuyện này cho đến cái việc kia
Từ tốn suy ngẫm hoặc phân chia
Nguồn gốc giữ nguyên hay tác động
Chung quy cần phải có trang bìa.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.