Jan 25, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ Táo Quân_2015
Nguyễn Thanh Thanh * đăng lúc 01:20:08 PM, Feb 10, 2015 * Số lần xem: 1014
Hình ảnh
#1

Táo Quân dâng sớ

Thiên nhiên Trời Đất có hiển linh
Tùy vào người cảm có lòng tin
Tâm hướng thật thà dù gian khó
Hiện nhân làm, nói ẩn thiệt tình
Hứa, làm lớn, nhỏ là ghi dấu
Thâm tâm luôn giữ gặp phân minh
Lòng người khó hiểu sinh đủ thứ
Táo Quân dâng sớ báo cáo mình.
---

Tâm hướng thật thà

Hết năm đến hẹn chầu Trời
Dâng sớ bẩm tấu khắp nơi dương trần
Không hề có chuyện đo cân
Việc làm, lời nói xa, gần lượt ghi
Tốt, xấu, thật, giả người vì ?
Chỉ người mới biết điều chi, cớ nào ?
Công, Táo nhiệm vụ in sao
Ngọc Hoàng lượng định thế nào tùy quy
Mọi chuyện lớn, nhỏ trong kỳ
Vùng, miền biến động phải thi thố tài
Gia đình hiền, thật những ai
Táo, Công ghi nhận thật dài theo tâm
Có lúc những việc âm thầm
Chỉ riêng ai hiểu lặng câm việc làm
Chấp nhận khó, khổ vẫn kham
Cốt mang no, ấm, môi hàm cười tươi
Tâm trong, việc, nói sáng ngời
Theo thời gian mãi không ngơi việc mình
Hư vô, Trời Đất thấu tinh
Đáy lòng cảm nhận chữ tình sâu xa
Nguồn gốc tâm hướng thật thà
Vẫn còn nhiều lắm gần xa đời thường.
---

Thơ Tứ tuyệt Táo Quân

Công, Táo hết lòng

Theo thời công nghệ phát triển cao
Lưu trử, lưu chép cũng nhiều, mau
Công, Táo hết lòng vì nhiệm vụ
Không thêm hay bớt chút xíu nào.

Táo, Công ghi chuyện

Người trần nhân thế vững lòng tin
Lương tâm không thẹn với điều linh
Táo, Công ghi chuyện dù nhỏ nhặt
Dài lâu suy ngẫm tự hiểu mình.

Đúng Táo mình

Củi, ga, dầu, điện bếp lung linh
Giàu, nghèo, bình dị sống tự minh
Táo quân chỉ một không phân biệt
Chép lưu công việc đúng Táo mình.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.