Jan 19, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Dựa vào tâm trí
Nguyễn Thanh Thanh * đăng lúc 08:59:16 AM, Jul 24, 2015 * Số lần xem: 675
Hình ảnh
#1
Nếu như được trở về thời quá khứ
Sẽ làm gì cho cuộc sống mình đây ?
Người thật ra tham vọng quá chất đầy
Thôi ghi nhớ ngày xưa không do dự !

Từng hoàn cảnh đẩy đưa người và việc
Khoảng thời gian dài, ngắn thấm nghỉ suy
Vẫn thói quen lợi, hại việc còn tùy
Ưu tiên trước cái gì là cần thiết

Giờ cảm nhận trong, ngoài từng hoàn cảnh
Khó vô cùng tôi, nó lựa chọn thôi
Qua thời gian mới hiểu chuyện đã rồi
Khi giàu, mạnh đường đời nhiều vây cánh

Ngoài tiếp, giúp là tác nhân quan trọng
Chính trong mình tâm huyết mới mạnh hơn
Lựa thời cơ chuyển hóa thế bị vờn
Nếu cần thiết biến cả hình sang bóng

Đâu thay đổi Luật Cái Tôi ngự trị
Cả quá trình đánh đổi biết bao nhiêu
Chỉ một phen được cả hoặc đánh liều
Vậy quyết định tự dựa vào tâm trí.

Nguyen Thanh Thanh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.