Jul 09, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Thiên Nhiên Nổi Giận
Nguyễn Thanh Thanh * đăng lúc 09:43:49 PM, Jun 18, 2015 * Số lần xem: 792
Hình ảnh
#1
Cây sống rễ bám đất lâu
Có làm như thế mới thầu thêm cây
Người bán lại quả thêm đầy
Người trồng có việc đó đây xa gần

Đâu cần kết quả đo cân
Miễn sao đường phố có ngần ấy cây
Trước mắt tất cả vui hầy
Có ai mà biết, mà gây khó nè !

Đặt cây, đắp đất nhẹ re
Nhanh xong công việc rồi kè đi chơi
Cần thì sẳn dịp cùng mời
Giám sát, lãnh đạo đến nơi hẹn thầu

Hậu quả những chuyện đâu đâu
Nhưng làm ảnh hưởng lo rầu người dân
Chất lượng, bền vững đâu cần
Miễn xong phần việc đo cân túi tiền

Thu nhập là cái ưu tiên
Một công hai việc dữ, hiền tính sau
Trồng cây thẳng đứng như chào
Vòng quanh phố thị nhô cao xanh ngần

Tiết kiệm năng lượng cá nhân
Cho xong phần việc không cần biết sau
Người đời chẳng dám cào nhàu
Thiên nhiên nổi giận lốc cao ló bầu.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.