Aug 02, 2021

Thơ dịch

Bồ Tát Man
Cố Hương * đăng lúc 02:57:10 PM, May 09, 2012 * Số lần xem: 1649
Hình ảnh
#1

Một bài từ đọc được ở trang nhà của nữ anh thư TẠ PHONG TẦN

Bồ Tát Man

Sầu nhân đạo tửu năng tiêu giải。 
Nguyên lai tửu thị sầu nhân hại。 
Đối tửu việt tư lương.
Túy lai hoàn đoạn trường。  
Tửu tỉnh sơ mộng phá。
Mộng phá sầu vô nả。
Can tịnh bất như hưu。
Hưu thì chỉ nhẫm sầu。

Thẩm Đoan Tiết


菩薩蠻

愁人道酒能消解。
元來酒是愁人害。
對酒越思量。
醉來還斷腸。
酒醒初夢破。
夢破愁無那。
乾淨不如休。
休時只恁愁。

沈端節
Trang : 簫堯藝文網·全宋詞·沈端節


Dịch :

Bồ Tát Man

Người buồn bảo rượu sẽ giải sầu
Tuy nhiên rượu cũng hại người lâu
Trước rượu hết lo âu
Lúc say hồn vẫn đau
Tỉnh rượu mộng còn đâu
Mộng dứt sầu biết bao
Kiên đâu bằng bỏ hẳn
Bỏ xong lại cũng sẩu

cố hương


Thẩm Đoan Tiết 沈端節 : tự Ước Chi 约之 , sống vào khoảng 1169 , quê tại Ngô Hưng
吴 兴 , Chiết Giang 浙江 , cư ngụ tại Lật Dương 溧阳 , Giang Tô 江苏 .
Đầu tiên làm huyện lệnh Vu Hồ 芜湖令 , tri huyện Hành Châu 衡州 , sau đổi qua
Giang Đông coi về trà và muối 江东茶盐  . Chức vụ cuối cùng Tán Đại Phu 散大夫
trong triều .
Sáng tác Khắc Trai tập 克斋集, Khắc Trai từ 克斋词. Một số bị thất lạc , thu thập
chỉ còn 45 bài trong " Toàn Tống từ 全宋詞 " .

Dịch bài từ nầy để tặng ANH THƯ TẠ PHONG TẦN , là một nữ lưu được người trong
nước cũng như người hải ngoại rất khâm phục vì khí tiết kiên cường chống lại
bọn ác .

cố hương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.