Aug 15, 2020

Thơ dịch

Điều Tiếu Lệnh nguyên tác Tô Thức
Cố Hương * đăng lúc 11:02:23 PM, Oct 16, 2012 * Số lần xem: 1639
Hình ảnh
#1

 
 
Ngư phủ 。
Ngư phủ 。
Giang thượng vi phong tế vũ。
Thanh thoa hoàng nhược thường y 。
Hồng tửu bạch ngư mộ quy。
Quy mộ 。
Quy mộ 。
Trường địch nhất thanh hà xứ 。

Tô Thức


漁父。
漁父。
江上微風細雨。
青蓑黃蒻裳衣。
紅酒白魚暮歸。
歸暮。
歸暮。
長笛一聲何處

蘇軾

Điều tiếu lệnh : một điệu từ có từ đời Đường

Nhược 蒻 : tức nhược trúc 蒻竹-箬竹: một loại tre lá to, thường được dùng
làm áo mưa hoặc chống lạnh ngày xưa


Dịch :

Điều tiếu lệnh

Ngư phủ
Ngư phủ
Trên sông gió nhẹ mưa nhỏ
Nón xanh áo lá tre vàng
Tối về rượu hồng cá bạc
Về tối
Về tối
Một tiếng sáo dài nơi đâu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cố Hương Oct 16, 2012
........

Điều tiếu lệnh 
 
Quy nhạn。
Quy nhạn。 
Ẩm trác Giang Nam nam ngạn。 
Tương phi khước hạ bàn hoàn。 
Tái ngoại xuân lai khổ hàn。 
Hàn khổ。
Hàn khổ。 
Tảo hạnh dục sanh thả trú。

Tô Thức

調笑令

歸雁。
歸雁。
飲啄江南南岸。
將飛卻下盤桓。
塞外春來苦寒。
寒苦。寒苦。
藻荇欲生且住。

蘇軾
Trang : 簫堯閲讀·蘇軾詞選


Dịch :

Điều tiếu lệnh

Nhạn về
Nhạn về
Uống mổ Giang Nam bờ nam
Sắp bay lại đậu bồi hồi
Ngoài ải xuân về lạnh khổ
Khổ lạnh
Khổ lạnh
Hãy ở sắp có rau hạnh

cố hương
Cố Hương Sep 17, 2012
Điều tiếu lệnh :
調笑令