Ca khúc: Tình Ơi
 


           Yêu em đằm thắm mắt nai

           Yêu thơm tóc suối tuôn vai trăng tròn

           Yêu em, từng ngón măng non

           Yêu tinh khiết quá môi son xuân thì...
 

           Yêu sao yêu mãi cơn mưa

           Hân hoan dù mỏng che đưa em về

           Vội cười em bước vào xe

           Xa vang chuông vọng ngân reo giáo đường

 
           Nhìn theo hoa tím vấn vương

           Bâng khuâng hoa đẫm ướt mưa mất rồi

           Yêu em say quá đi thôi

           Ngất ngây tình đã trao hôn đầu mùa

                                                                 TTH