May 29, 2024

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Quan Âm Linh Ứng Ca
Tôn Thất Huyến * đăng lúc 12:59:14 PM, Feb 12, 2024 * Số lần xem: 148
Hình ảnh
#1
#2

 

   

 
QUAN ÂM LINH ỨNG CA

Nam mô Quan Thế Âm con nguyện cầu.

Nam mô Quan Thế Âm con nguyện cầu.

Nguyện cầu khi đớn đau.

Khi khổ nạn giày xé thân tâm.

Khi bình an là suối nguồn tắm mát lòng con.

Con nguyện cầu giữa đêm đen.

Con nguyện cầu giữa nắng mai.

Con nguyện cầu qua nước mắt khóc cười u mê.

Con nguyện cầu đấng từ bi.

Nở đóa bao dung sưởi ấm trần gian...

Con nguyện cầu Mẹ ban phước lành.

Vượt qua nỗi sợ hãi tự nghiệp chướng gây nên.

Nam mô Quan Thế Âm con nguyện cầu.

Nam mô Quan Thế Âm con nguyện cầu.

Nguyện cầu linh ứng Quan Thế Âm

TTH

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.